Oku Beni

Oku Beni! Geliştir Kendini

ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma hayatının getirileri ve zorlukları günlük yaşamda hepimizin karşılaşacağı gibidir. Getirileri olduğu kadar hayatımızdan götürdüğü şeyler de vardır. İşlerimize vermemiz gereken emek, odak ve zaman üçlüsü geçirmekte olduğumuz, geçireceğimiz ve hali hazırda geçirmiş olduğumuz yaşam kesitlerinden oluşmaktadır.

Çalışma hayatı kişinin kendini koruması, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için birine ihtiyacı olmaksızın safi mantığa dayalı yapılabilecek en hususi, en gerekli ve en önemli şeylerden biridir. Mevcut sistemin ve yaşam standartlarının oluşturduğu ihtiyaçlar hiyerarşisinde kendine yetebilmek, piramidin orta basamaklarında yer alabilmek oldukça önemli hususlardandır. Kişi bir birey olma yolunda doğumundan sonra sürekli öğrenmeye maruz kalan bir canlı formu olduğundan yaşamının ileri safhalarını değerlendirirken de daha emin adımlar atabilmek için belli bir çalışma gayretinde olmalıdır. Bu çalışmadan kasıt yalnızca bir iş kolunda çalışmak değil, zaman zaman bir fikir üzerinde; bazı zamanlarsa bir oluşum üzerine olan çalışmalardır. Kişinin temel düzeyde barınma, yeme içme, giyinme ihtiyaçlarını karşılamasıyla tamamen var denilemez. Kişinin yaşaması için ihtiyaç duyduğu çalışma hayatı hem ruh, hem zihin, hem de beden üçlemesine yetmelidir. Çalışma bu bağlamda etkinliğini ancak gösterebilir.

Yaşamın her neresinde olursak olalım, hangi mesleki künyeye, hangi isme ve coğrafyaya sahip olursak olalım insanı yaşar kılan şey çalışma hayatıdır. Bir ömür süresi olan insan canlısının hayatta kalmak dışında temel içgüdü ve çevresel faktörlerin de yaşam sağlaması için çalışma şarttır.