Oku Beni

Oku Beni! Geliştir Kendini

TEKNOLOJİK DEVİNİM

TEKNOLOJİK DEVİNİM

Teknolojik devinim şüphesiz ki günlerimizin gündemini ve seyrini belirleyen en önemli madde haline gelmiştir. Yaşadığımız toplum, sosyal çevremiz, iş ilişkilerimiz, genel bağlantılarımız gibi hayatımızı etkileyen ya da bu ve bunun gibi maddelerle birebir ilişik içerisinde olan teknoloji; gün gün bizi olduğumuzdan daha değişik bir hale sürüklemektedir. Genel değişimin yanı sıra bilgilerimizin katmanları ve bilgiyi kullanma şeklimiz sürekli değişmektedir.

Teknolojinin değişime her zaman ilintili olduğundan bahsettikçe aslında başından beri basitten birliğe nasıl devinime uğradığını gözlemlemekteyiz. Çok katmanlı, bilimsel ve kimi zaman da karmaşık olan bilgiler silsilesini bir araya getirerek sürekli yeni bir done elde etmeyi amaçlaması, teknoloji devinime itmektedir. İçerisinde barındırdığı ilkel, ileri ve bütünsel bilgi ağını bugüne özelleştirmeyi başarabilmesiyle vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. İnsanları ortak bir paydaya toplayabilmesi, yeni çözümler, farklı yaklaşımlar ve kreatif bilişim insanlığın da ilgisini bir hayli çekmiştir.

Bağlamsal bulgu ve odak toplama prensibi, teknolojik devinim günümüzün bilgi ansiklopedisi olmaktan da ileri bir havuza çevirmektedir. Dış dünya her gün bu havuzdan istediği kadarını kendi payına alarak bununla yeni yaklaşımlar yaratarak bambaşka oluşumlar sağlamaktadır. Teknolojik devinimin enteresan kısmı ise bu havuzdan payını alanın yalnızca istediği oluşumu kurması değil, pay alanın haricinde bu havuza pay verenlerin sayısı da oldukça fazladır. Tıpkı gerçek bir havuzun devri daimi sağlaması için suya ve suyu pompalaması için basınca ihtiyacı varsa teknolojik devinimin de insanlara ihtiyacı vardır.