Oku Beni

Oku Beni! Geliştir Kendini

BİLİM VE TEKNOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN DÜNYANIN SEYRİ

BİLİM VE TEKNOLOJİ PERSPEKTİFİNDEN DÜNYANIN SEYRİ

Bilim ve teknoloji perspektifinden dünyanın seyri günümüzde oldukça değişmiştir. Teknoloji, bilgi biliminin biriktirilip bugünlere taşınmasıyla meydana gelmiş olağanüstü bir kaynaktır. İnsanlara icadın sonunun gelmeyeceğinin somut bir örneğidir. Geleneksel bilgiler şöyle dursun, amprik gözlemler ve verilerle çalışılarak meydana getirilen bilgiye de bilim adı verilmiştir. Her daim güncellik isteyen ve gitgide farklı boyutlar kazanan bilgiler katmanından oluşan bilim bugün insanın yaşam süresi, yaşam kalitesi, psikolojik, nörolojik, fiziksel ve duygusal varoluş çabasını destekler nitelikte geliştirmelere devam etmektedir.

Bilimin kuvveti arttıkça teknolojide sağlamalar ve fikirler çeşitlilik kazanmıştır. Bilimsel parametrelerin artışıyla yapay zeka güçlendirilmiş, insan bilinci baz alınarak yeni bir bilinç ortaya konmuştur. Teknoloji bilimin harmanladığı bilgiler silsilesiyle bu hamuru almış ve cihazlara yoğurmuştur. Bugün gündelik ve sosyal yaşamımıza baktığımızda hayatımızda varlığının önemini inkar edemeyeceğimiz bir sürü küçük ev aleti veyahut yardımcı cihaza sahibiz. Küçük zamanlayıcımız ya da  akıllı saatimiz bile bilimin katmanlarının dolaylı yollarından çeşitli serüvenlerden geçerek yaratılmıştır. Doğal her şeyin yanına bir de yapay eklenerek çeşitli parametler denenmiş insan aklının sınırları geçmişten günümüze kadar sürekli zorlanmaya çalışılmıştır.

Bilim ve teknoloji perspektifinden dünyanın seyri bugün bütün bu zorlamalar, çağdaş devimler dünyanın seyrini değiştirmektedir. Değişim elbette kaçınılmazdır fakat bu seyir yepyeni yorumlardan beslenmek istemekte ve yapay zeka teknolojisiyle desteklenmektedir. İletişimden ulaşıma, bilişimden düşünceye, hesaptan çok deneye yüzünü dönmüştür. Her an her saniye bilinçli ya da bilinçsiz olarak bilime ihtiyaç duyarak ve teknolojiye entegre yaşanmaktadır. Asıl sır ayak uydurabilmektir.